Κάλυψη ημερίδας από το «Sigma»

 

Σχόλια για την ημερίδα στο «ράδιο Πρώτο»

 

Ημερίδα «Στρατηγική για απεγκλωβισμό από την ΔΔΟ»

 

Ο Πρόεδρος της Πνοής Λαού μίλα στο Ράδιο Πρώτο για την ημερίδα

 

Ο Πρόεδρος της Πνοής Λαού παρουσιάζει το ψήφισμα ενάντια στην ΔΔΟ στο κανάλι Capital  


 

Ο πρόεδρος της Πνοής Λαού στο κανάλι Sigma εξηγεί τους λόγους του διαδικτυακου ψηφίσματος